AANMELDFORMULIER
Sportclub Pekela2000

De contributie bedraagt:
F-, E- en D-leden : € 5,50 per maand
C-,B-, en A-leden : € 6,75 per maand  MV


  Wordt lid bij: DamacotaP.J.C


  Bent u al eerder lid geweest bij Pekela2000 en of een andere voetbalvereniging?

  JaNee

  Zo ja, bij welke voetbal vereniging  Bij aanmelding conformeert u zich aan de regels van Pekela 2000 die te vinden zijn op de website www.pekela2000.nl De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met reguliere verenigingsactiviteiten.

  Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking kan stellen voor reclame, marketing en onderzoek activiteiten.
  ( Bron: Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Persoonsregistraties )

   

   

  Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

  Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

  X