AANMELDFORMULIER
Sportclub Pekela2000

  MV

  Wordt lid bij: DamacotaP.J.C

  Bent u al eerder lid geweest bij Pekela2000 en of een andere voetbalvereniging? JaNee

  Zo ja, bij welke voetbal vereniging


  KNVB District Noord

   

  De contributie bedraagt:

  F-, E- en D-leden : € 6,50 p/mnd
  C-,B-, en A-leden : € 7,75 p/mnd

  Bij aanmelding / afmelding conformeert u zich aan de regels van Pekela 2000 die te vinden zijn op de website 

  https://www.pekela2000.nl/

  De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met reguliere verenigingsactiviteiten.

  Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking kan stellen voor reclame, marketing en onderzoek activiteiten.

  (Bron: Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Persoonsregistraties)

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.