Regels & Gedragscode SJO Pekela 2000

Er zijn regels, Sportclub Pekela 2000 vindt de volgende regels belangrijk om onder de aandacht te brengen.
Bij alle regels geldt, genoemd of niet genoemd, gedraag je bij Pekela 2000, zoals je dit ook thuis of op school moet doen.

Voor de spelers geldt:

 • Iedere speler behoort tijdig op de training aanwezig te zijn. De tijden staan op de website. De leider bepaalt, hoe laat de speler aanwezig moeten zijn.
 • Bij verhindering, trainen en wedstrijden, altijd tijdig afmelden bij de trainer of coach/leider.
 • Met voetbalschoenen mag je niet de kantine in.
 • Douchen hoort bij sporten en we gaan er van uit dat alle spelers dat dus ook doen.
 • Het is verplicht om doucheslippers te dragen.
 • Laat de kleedkamer netjes achter. Klop je voetbalschoenen buiten uit. Gedraag je in de kleedkamer zowel voor als na de training.
 • Het materiaal (ballen, pionnen enz.) en tenues is van ons allemaal. Help de trainers en leiders even met sjouwen en lever je tenue volledig in.
 • Het beklimmen van doelnetten is niet toegestaan.
 • Neem geen waardevolle spullen mee. Zowel het bestuur als de trainers/leiders zijn niet aansprakelijk als er iets kwijtraakt of kapot gaat.
 • In de kleedkamers is het niet toegestaan foto’s te maken.
 • Dragen van scheenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden is verplicht.
 • Voetbal is een teamsport. Zorg dat je zoveel mogelijk aan de trainingen en wedstrijden deelneemt.
 • Kritiek mag, maar blijf netjes en redelijk.
 • We toleren bij Pekela 2000 zeker geen vernieling, agressie, drugsgebruik, alcoholmisbruik en verbaal en/of fysiek geweld. Pesten is op de vereniging uit den boze.

Voor de ouders/verzorgers geldt:

 • Laat het coachen tijdens een wedstrijd over aan de trainer/leider. Wij verwachten dat u als ouder/verzorger een positieve bijdrage levert, thuis en langs de lijn.
 • Naar een training kijken mag, bemoeien met de training niet.
 • Van de ouders wordt verwacht dat ze meehelpen met het verplaatsen van de doeltjes.
 • Bij het vervoer naar uitwedstrijden zijn de bestuurders verplicht afdoende te zijn verzekerd en moeten de spelers volgens de geldende regels vervoerd worden (gordels, kinderzitjes e.d.).
 • Aan- of afmelden verloopt schriftelijk bij de secretaris van de moederclub. In geval van afmelding is contributie verschuldigd over het restant van het seizoen, als er afgemeld wordt middels het digitale formulier dan zorgen wij dat deze bij de secretaris van de vereniging komt.
 • Indien er vragen zijn, neem dan contact met ons op (jeugdbestuur). We zijn altijd bereid informatie te verschaffen.

Voor leiders en trainers geldt:

 • Leiders en trainers dragen de verantwoording op het sportcomplex, tijdens de wedstrijden, trainingen, na de wedstrijd/trainingen in de kleedkamer en bij vertrek naar andere verenigingen.
 • Elke wijziging van het team moet met het bestuur worden besproken.
 • Bij aan- en afmeldingen moet de leider erop wijzen dat het juiste formulier ingeleverd wordt bij de secretaris van de moederclub.
 • Van de jeugdleiders wordt verwacht dat zij tijdens de training of tijdens de wedstrijd niet roken.
 • Jeugdleiders zijn verantwoordelijk voor materiaal en tenues. Zorg dat alles terugkomt.