Hilde Postma
Voorzitster
Ronnie Bugel
Secretaris / Wedstrijdsecretaris
Willy Bugel
Penningmeester
Johan van der Laan

Bestuurscoördinator Bovenbouw
Peter Riemeijer

Bestuurscoördinator Onderbouw
Andre Zweers
Aanspreekpunt
bestuur Damacota
Geert Oost
Aanspreekpunt bestuur PJC
Ledenadministratie / Website