UITSCHRIJFFORMULIER
Sportclub Pekela2000

  MV

  Wil me bij deze uitschrijven bij moedervereniging:

  Kies de moedervereniging waarbij je bent ingeschreven (vereist)


  Degene die zijn/haar lidmaatschap wil beëindigen dient dit schriftelijk kenbaar te maken bij onze secretaris voor 30 mei van het lopende kalenderjaar.

  Volgens de statuten is een ieder verplicht contributie te betalen tot het einde van het lopende seizoen, behoudens verhuizing en/of ander dwingende reden. Afmeldingen welke gedaan worden middels dit digitaal formulier zullen worden doorgestuurd naar de betreffende secretaris van de moeder vereniging waarbij men lid is
  ( Damacota / PJC )

  Bij aanmelding / afmelding conformeert u zich aan de regels van Pekela 2000 die te vinden zijn op de website www.pekela2000.nl De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met reguliere verenigingsactiviteiten.

  Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking kan stellen voor reclame, marketing en onderzoek activiteiten.
  ( Bron: Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Persoonsregistraties )

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.